شریک ہوں اور تازہ ترین معلومات حاصل کریں

شمؔیم ہاشمی

  • فارسی-غزل


گنہ گارم گناہ خود بہ دنیا مشتہر کردم


گنہ گارم گناہ خود بہ دنیا مشتہر کردم
زرازِ اندرونم دوستاں را باخبر کردم

نہ دیدم در جفاکاری ترا ثانی دریں دنیا
وجودِ خود و لیکن بہر تو بے بال و پر کردم

ورق ہائے گلِ تازہ بہ خاک و خون آلودند
بہ آں گلشن کہ از خونِ خودم من بارور کردم

چوں دانستم در آبادی مرا دیوانہ نامیدند
شدم دیوانہ و دیوانہ نامم مشتہر کردم

علاماتے دگر دیدم، مرض دریافتم دیگر
بنامِ امن و صُلح و آشتی چہ شور و شر کردم

دویدن در تلاشِ دوستی دیدم چوں بے معنی
شؔمیم از کار م ماندم زندگی محدود تر کردم
 

مطبوعہ عبارت لکھنئو

Leave a comment

+